Bezpečnost práce s hydraulickým navijákem

Naviják na auto je velmi užitečné zařízení, které Vám může častokrát pomoci v nesnadných situacích a ulehčit Vám život. Ovšem při práci s navijákem je potřeba dodržovat bezpečnostní pokyny, které zajistí, aby nikdo nepřišel k úrazu. V tomto článku naleznete informace o nutných bezpečnostních opatřeních při práci s hydraulickým navijákem.

Oděv a hydraulický lanový naviják

Obecně můžeme začít již u oděvu. Nejdůležitější je mít ochranné rukavice, a to především v případě, že má naviják ocelové lano. I malé rozštěpení vláken, z kterých se ocelové lano skládá, Vás může poranit. Je také užitečné nenosit při práci s navijákem volné oblečení, šňůrky či šperky, které by se do zařízení mohly zachytit. Pro stoprocentní bezpečnost je vhodné mít pevnou obuv.

Vzdálenost při práci s hydraulickým lanovým navijákem

Dalším důležitým bezpečnostním bodem je dostatečná vzdálenost osob od zapnutého hydraulického lanového navijáku. Je potřeba brát v úvahu, že u přetíženého nebo poškozeného lana hrozí jeho přetržení. V té chvíli má utržené lano velkou kinetickou energii a vystřelí směrem k bodům, ve kterých je uchyceno. Může tak způsobit vážná zranění.

Zjistit více

Přetížení hydraulického lanového navijáku

Musíme mít na paměti, že přetěžování síly hydraulického lanového navijáku se opravdu nevyplácí. Parametry tažné síly, které jsou uvedeny ke každému navijáku, jsou parametry maximální, které platí při ideálních podmínkách. Ty samozřejmě v terénu jen málokdy nastanou, proto vždy zohledněte všechny překážky, sklon terénu apod. Je nutné, aby byl hydraulický naviják na Vašem vozidle vhodně vybrán. Jestliže si nejste jisti při jeho výběru, obraťte se na odborníky, kteří Vám vždy poradí.

Kontrola hydraulického lanového navijáku

Před každým použitím hydraulického lanového navijáku byste jej měli důkladně zkontrolovat, zda není zařízení či nějaká jeho část poškozena. Vadné části je třeba opravit či nahradit funkčními. Nejvhodnější je vždy používat originální náhradní díly pro hydraulický naviják. V případě, že je nemůžete sehnat, používejte díly atestované nebo s bezpečnostním certifikátem.

Lano a hydraulický naviják

Při používání lanového navijáku může dojít k pokroucení lana. Je třeba dbát na jeho správné navíjení, kdy se lano musí vrátit na spodní stranu bubnu navijáku. Jestliže se lano nenavíjí rovnoměrně postupně vedle sebe, je to špatně. Pokud dojde k nahromadění lana na jednom místě, může dojít k poškození lana i k poškození hydraulického lanového navijáku nebo ke snížení jeho funkčnosti. Po ukončení práce či dokončení vyprošťování, navíjíme lano zpátky na buben, a to tak, že držíme lano stále natažené a hydraulický naviják ovládáme dálkovým ovládáním.

Zdroj: seal-navijaky.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *