Elektrický lanový naviják – návod

V tomto článku naleznete informace o způsobu používání elektrického lanového navijáku, který je připevněn na vozidle. Tento návod je zobecněním. Různé elektrické lanové navijáky mohou mít určitá specifika, která do tohoto návodu zahrnuta nejsou. Pro každý jednotlivý naviják, jak elektrický, tak hydraulický, je směrodatný především k němu přiložený návod. My Vás chceme seznámit s obecnou obsluhou elektrického navijáku.

Elektrický lanový naviják a přehřívání motoru

Na začátku je především důležité připomenout, že elektrické lanové navijáky nejsou určeny k dlouhodobému a nepřetržitému provozu. Při jejich používání je potřeba dělat delší pauzy na vychladnutí motoru. Při přehřátí motoru může rychle dojít k jeho zničení. Je nutné kontrolovat teplotu motoru, a to nejjednodušším způsobem, opatrným položením dlaně na zastavený motor. Namáhání navijáku se dá snížit použitím kladky. Díky ní dochází k menší spotřebě proudu a tak i k pomalejšímu zahřívání motoru.

Zjistit více

Použití elektrického lanového navijáku k sebevyproštění

Jako první se u většiny elektrických navijáku přepne páka spojky do polohy volnoběhu. Poté může uživatel odvinout dostatečné množství lana a připevnit jej k pevnému bodu, např. stromu apod. Při upevňování lana ke stromu je vhodné spolu s hákem použít kotevní pás. Při použití pouze ocelového lana může dojít k poškození lana i stromu a k zmenšení možného zatížení lana. Lano z bubnu navijáku nikdy neodvíjíme celé. Je nutné, aby na bubnu zůstalo alespoň pět závitů lana. Při odvinutí celého lana by mohlo dojít k jeho vytrhnutí. Dále přepneme páku spojky do polohy provozu. Připojíme dálkové ovládání, kterým řídíme navíjení a odvíjení navijáku, jestliže jej naviják obsahuje. Přerušovaným spínáním napneme lano navijáku, poté vše důkladně zkontrolujeme, především ukotvení lana. V dalším kroku nastartujeme motor a začneme lano navíjet. Je důležité dodržovat bezpečnou vzdálenost od zařízení. V žádném případě nepřekračujeme lano nebo se k němu nepřibližujeme, mohlo by dojít k jeho přetržení. Lano má při přetržení velkou kinetickou energii a mohlo by způsobit opravdu závažná zranění. Důležité je také sledovat správné navíjení lana na buben, aby nedocházelo k jeho nahromadění na jednom bodě a případnému poškození. Jestliže vše proběhlo v pořádku, můžeme zajistit vozidlo a lano odpojit. K navinutí lana zpět na buben navijáku použijeme dálkové ovládání, pokud jej máme. Lano držíme napnuté, zapneme navíjení a přibližujeme se s ním k navijáku. Lano musí být napnuté a navinuté rovnoměrně, tím zabráníme jeho poškození. Ke konci asi ve vzdálenosti dvou až jeden a půl metru zastavíme navíjení a přepneme páku spojky do polohy volnoběhu. Zbytek lana na elektrický naviják navineme ručně. Nakonec páku vrátíme do výchozí polohy.

Přejeme Vám štěstí při užívání Vašeho elektrického navijáku v praxi.

Zdroj: seal-navijaky.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.